Brewery tour

I want to order the brewery tour

Souhlasím se zpracováním osobních údajů společností Rodinný pivovar BERNARD a. s., IČO: 26031809, se sídlem 5. května 1, 39601 Humpolec jako správcem osobních údajů pro účely objednávání exkurzí v Rodinném pivovaru Bernard. Tento souhlas uděluji na období pěti let ode dne poskytnutí osobních údajů nebo ode dne udělení tohoto souhlasu. Souhlas je možné kdykoliv odvolat a to emailem, či písemně na kontaktní adrese správce.
Poučení o ochraně osobních údajů najdete zde.

 

Tour times:

The minimum number of persons for the tour is 10, a maximum of 20 people in one group.

Within the hours listed, you will be able to visit our shop, where you can by your own unpasteurized BERNARD beer or souvenirs.

Admission:

Admission includes a tour of the brewery with a guide, original mug, a taste of the unpasteurized BERNARD beer and a present.

Please reserve your tour at least 1 week in advance.

Reservations:

Facebook