Bernardova cena

U nás v pivovaru se snažíme dělat věci po svém - „vlastní cestou“. Zachováváme poctivou tradiční technologii, snažíme se vytvářet férové podmínky na trhu i pro ty nejmenší pivovary, a zároveň si rádi pomáháme, pokud je to alespoň trochu možné.

Zároveň mezi naše firemní hodnoty patří otevřenost, důvěra, spolupráce, odpovědnost a pozitivita. A i proto se u nás zrodila myšlenka ocenit dobré, příkladné a obdivuhodné činy kolem nás a zároveň tak motivovat ostatní k férovému jednání.

Bernardova cena Fair Play

Cílem „Bernardovy ceny Fair Play“ je upozornit na činy těch z nás, kteří díky svému jednání mohou být vzorem ostatním. Bernardovu cenu za fair play a pivo na rok zdarma již obdrželi:

Pomozte nám ocenit příkladné činy!

Pokud máte ve svém okolí někoho, kdo se zachoval podobně, informujte nás, prosím, na bernardova.cenabernard.cz. Nominované příkladné činy prověříme, a pokud budou splňovat podmínky naší ceny, rádi aktéra oceníme.

Kdo má na Bernardovu cenu fair play nárok?

Nárok na drobnou odměnu má navíc i první, kdo daný čin nahlásí.